Somearvonnan säännöt

Svala of Finland Giveaway Rules and terms 

1. Arvonnan järjestäjä 

Svala of Finland, Paanutie 4, Kärsämäki, Finland. 

2. Osallistumisoikeus 

Kaikki ihmiset, jotka Instagramissa kommentoivat Svala of Finlandin arvontapostausta ja Svalan IG-tiliä (@svala_of_finland) osallistuvat arvontaan. Osallistua voi mistä päin maailmaa tahansa. Järjestäjän palveluksessa olevilla henkilöillä ei ole oikeutta osallistua kilpailuun. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa. 

3. Palkinto 

Arvotaan 1 kpl voittoja: Merino Knit neulepaita, Perho, Naava tai Varpu (arvo 99 €)

4. Osallistumisaika 

Arvontaan voi osallistua 14.4.2022-18.4.2022. Tämän jälkeen tulleita osallistumisia ei hyväksytä. 

5. Voittaja valinta ja julkistus 

Svalan tilillä arvotaan yksi voittaja 19.4.2022. Järjestäjä on vastuussa arvonnan suorittamisesta ja voittajan valinnasta. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Voittopalkinto toimitetaan voittajalle Svalan toimesta. 

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa. Voittaja toimittaa järjestäjälle yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten henkilökohtaisesti sähköpostilla tai instagramin kautta. Mikäli voittaja ei vastaa järjestäjän viestiin seitsemän (7) päivän kuluttua ensimmäisestä yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja. Korvaavaa voittajaa koskee sama näissä säännöissä määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan. 

6. Rekisteritiedot 

Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Katso tarkemmin tietosuojakäytäntömme Svalalla. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta. 

7. Järjestäjän vastuu 

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai

käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta. 

8. Instagramin ja Facebookin vastuuvapaus 

Arvonta ei ole millään tavoin Instagramin, Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän käyttöön, ei Instagramin, Facebookin tai vastaavan median. 

9. Muut ehdot 

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Instagram ja Facebook) omia käyttöehtoja. 

Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. 

Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.