Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Finnsvala Oy (0764063-3)
Yhteystiedot: Paanutie 4, 86710 Kärsämäki

2. Yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Onerva Aakko
Paanutie 4, 86710 Kärsämäki

Puhelin +358(0)400 686 699

E-mail: onerva@svala.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Asiakassuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen
 • Tilausten toimitus, käsittely ja arkistointi
 • Asiakkaan ja Finnsvala Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • FinnsvalaOy:n toiminnan ja palveluiden kehittäminen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Finnsvala Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, svala.com-sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

4. Rekisterin tietosisältö

        1. Asiakkaan itsensä antamat ja henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot:

 • sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja muut asiakaskohtaiset tiedot
 • puhelinnumero
 • henkilötunnus luottokaupassa

        2. Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot

        3. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista, reklamaatioista ja palautuksista.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa tuotteita svala.com-verkkokaupasta.

Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää Väestörekisteristä. Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

6. Tietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Finnsvala Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tietojen hallinnasta vastaa:

Finnsvala Oy (0764063-3)
Rannantie 13, 86710 Kärsämäki

8. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme tietoja tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä selosteessa mainitut käyttötarkoitukset. Epäaktiiviseksi toteamamme asiakastilin henkilötiedot poistamme viimeistään viiden vuoden kuluttua aktiivisuuden päättymisestä. Joitain tietoja saatetaan säilyttää kauemmin, mikäli laki meitä siihen edellyttää.

Asiakkaan niin halutessa hänen tietonsa voidaan poistaa tai anonymisoida. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä. Lainsäädäntö tai maksamattomat velat saattavat joissain tapauksissa velvoittaa Finnsavala Oy:tä säilyttämään osan asiakastiedoista anonymisointitoiveesta huolimatta.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
 • Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa
 • Tuotteen toimittajalle, sähköisiä lisenssejä tai suoratoimitustuotteita tilattaessa
 • Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan svala.com:n oma lasku
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut kohdennetun markkinoinnin

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Kullekin taholle lähetetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämättömin tieto eikä näillä palveluntarjoajilla ole oikeutta käyttää tietojasi muuhun kuin palvelun toteuttamiseen. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu salattujen yhteyksien kautta.

13. Evästeet ja muu seuranta svala.com-sivuilla

Svala.com -internetsivut hyödyntävät evästeitä sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja. Näin pystymme keräämään verkkokaupan käyttäjistä analytiikkaa ja tarjoamaan paremmin toimivan verkkokaupan. Evästeitä käytetään mm. ostoskorin toiminnallisuuksiin ja käyttäjän tunnistamiseen. Oletusarvoisesti selaimesi evästeet säilyvät yhden kuukauden, ellet poista niitä erikseen. Evästeiden poistaminen onnistuu selaimesi asetuksista.

14. Oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

© Finnsvala 2020 | Y-tunnus: 0764063-3